کاتالوگ دستگاه آنالیز فلز SCIAPS Z903

آنالیز تمامی عناصر جدول تناوبی در چند ثانیه، با یک دستگاه پرتابل!