کاتالوگ دستگاه آنالیز فلز SCIAPS Z902

با این دستگاه می‌توان در عرض چند ثانیه به تحلیل المان‌های نمونه پرداخت. همچنین، قابلیت حمل و نقل آسان دستگاه، به کاربران اجازه می‌دهد که آن را به راحتی بین محیط‌های مختلف منتقل کنند.