کاتالوگ دستگاه عیب یاب التراسونیک OMNISCAN X3

دستگاه فراصوتی OmniScan X3، یک دستگاه بازرسی غیرمخرب است که با استفاده از تکنولوژی فراصوتی، قابلیت بررسی دقیق قطعات صنعتی را داراست.